Bærekraft

Bærekraft

I over et halvt århundre har vi jobbet for et fungerende og bærekraftig dagligliv. Ansvarlighet har alltid vært viktig for oss, og vi forstår verdikjeden vår. Vårt målrettete arbeid har alltid vært å se fremover, sette mål og muliggjøre utvikling. Ansvarlighet er kjernen i vårt arbeid: vi vil være en god arbeidsgiver for våre ansatte, produsere ansvarlige produkter og samarbeide med ansvarlige partnere, være en god lokal rollemodell og ta vare på miljøet vårt.

Polaria-verdikjeden

Vi har skapt Polaria-verdikjeden for å kunne være åpen og kommunisere bedre i produksjonskjeden vår og i vår virksomhet til våre kunder og samarbeidspartnere.

Polarian arvoketju